Assessoren

”The key to successful leadership today is influence, not authority” – Kenneth Blanchard

Assessoren worden vaak overgeslagen als het om training gaat. Dat terwijl de rol van de assessor uniek is. Deze training is specifiek ontworpen voor die unieke rol. In deze training staan we naast vergadertechnieken, overtuiging en beïnvloeding, specifiek stil bij de rol van de assessor. Hoe benut je je bijzondere positie als studentassessor optimaal? Hoe kan je formeel én informeel invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit?

In deze training:

  • Leer je inspelen op de belangen van alle stakeholders
  • Weet je ook informeel invloed uit te oefenen op je omgeving
  • Oefen je de ander te overtuigen op basis van juiste argumentatie en sociale beïnvloeding
  • Leer je vergadertrucs pareren in een simulatievergadering

In deze training gebruiken we voorbeelden uit de praktijk en ga je zelf aan de slag met diverse opdrachten. Je past het geleerde op die manier direct toe.