Inwerken en overdracht

 

”Never test the depth of river with both feet” Warren Buffet

In deze training worden de verse medezeggenschappers voorbereid op het komende jaar. Zittende medezeggenschappers delen de opgedane kennis en ervaring met de toekomstige geleding. We staan stil bij meerjarige beleidsthema’s en lopende dossiers.