Universitaire financiën en begroting

”Risk comes from not knowing what you’re doing” Warren Buffet

In deze training bespreken we belangrijke basisbegrippen uit het financieel management in het hoger onderwijs en staan we stil bij het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. We leren je met een beleidsbril naar de begroting te kijken en je voor te bereiden op de bespreking van dit document.

In deze training:

  • Leer je door de cijfers heen te kijken
  • Zie je de implicaties van financieel beleid
  • Doorgrond je de basis van universitaire financiën